Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
NoBiTa_SC
120
1044842600
2
__WIN__
120
1041884015
3
HiHi
120
1034052476
4
__TheOne__
120
1026527290
5
__BAR__
120
1026108525
6
__DAME__
120
1026047138
7
__WIN2__
120
1021842487
8
__Bow7__
120
1021281849
9
__MS__
120
1020033966
10
Mrblue
120
1016925645
11
MrDavinci
120
1016375579
12
DaiTieuThu
120
1015279536
13
CoLeNao_____
120
1015251534
14
MrBrock
120
1015073656
15
__Bow4__
120
1014698113
16
MrLaw
120
1014315296
17
__Bow6__
120
1013523539
18
__Bow3__
120
1013383291
19
_01
120
1012967926
20
_03
120
1012876846