Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
ThaoThatTha
120
1,434,728,897 gold
2
DaiTieuThu
120
1,139,642,103 gold
3
Nghich_Choi
120
735,129,435 gold
4
Thuymatquy
65
539,985,017 gold
5
MinMinLOL
120
298,827,431 gold
6
craven
120
296,200,018 gold
7
vanhoan
96
295,210,570 gold
8
oO_Come_Back
120
275,082,890 gold
9
__MS__
120
235,909,262 gold
10
Fan
99
130,461,336 gold